НАП отчете 700 млн. лв. повече приходи в трудната 2020 г.

Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията. Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите /НАП/, което

Прочетете повече