Петър Димков: Красотата е винаги духовна. Произлиза от духа!

В историята на нашия народ, започнала от незапомнени времена съществува една духовна приемственост. Всяко събитие, личност е имало своя езотеричен

Прочетете повече