От БНБ разрешиха вливането на СИБАНК в ОББ!

На специално заседание, проведено на 10 януари 2018 г., Управителният съвет на Централната банка взе решение за разрешаване на преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД.

Разрешението се издава при договорните условия, че „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД ще придобие цялото имущество на „СИБАНК“ ЕАД и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки.

Сливането на двете банки беше обявено още миналата година. След като се впише в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ще съществува вече едно юридическо лице – Обединена българска банка АД.

Източник: БНБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *