КАТАЛОГ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КАТАЛОГ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И
КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. Банки, лицензирани в Република България

 

УниКредит Булбанк АД

Адрес: София 1000, пл. Света Неделя № 7

Тел.: 0700 1 84 84

Тел.: (+359 2) 933 7 212

E-mail: callcentre@unicreditgroup.bg

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

Сайт: www.bulbank.bg

 

Банка ДСК EАД

Адрес: София 1036, ул. Московска № 19 / ул. Г. Бенковски № 5

Тел.: 0700 10 375

Email: call_center@dskbank.bg

Факс: (+359 2) 980 6477

SWIFT: STSABGSF / BIC: STSABGSF

Сайт: www.dskbank.bg

 

Обединена българска банка АД

Адрес: София 1040, ул. Света София № 5

Тел.: 0700 117 17, 02 483 17 17

E-mail: pr@ubb.bg

Факс: (+359 2) 988 0822

BIC (SWIFT): UBBSBGSF

Сайт: www.ubb.bg

 

Юробанк България АД

Адрес: София 1766, ул. Околовръстен път № 260

Тел.: 0700 18 555

E-mail: complaints@postbank.bg

Факс: (+359 2) 988 81 12

SWIFT код (BIC): BPBIBGSF

Сайт: www.postbank.bg

 

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров № 55

Тел.: 0700 10 000 (Vivacom), 17 21 (M-Tel и Telenor)

E-mail: call.center@raiffeisen.bg

Факс: (+359 2) 943 45 28

SWIFT/BIC: RZBBBGSF

Сайт: www.rbb.bg

 

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Адрес: Варна 9000, бул. Владислав Варненчик № 92

Тел.: 0800 18 888, +359 52 686 101

E-mail: sgeb.contact@socgen.com

Факс: (+359 52) 601 681

SWIFT: TTBB BG 22

Сайт: www.sgeb.bg

 

Алианц Банк България АД

Адрес: София 1202, бул. Мария Луиза № 79

Тел.: 0800 13 014

Факс: (+359 2) 981 9307

SWIFT: BUINBGSF

Сайт: www.allianz.bg

 

Банка Пиреос България АД

Адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е

Тел.: 0 700 12 002

E-mail: customerservice@piraeusbank.bg

Факс: (+359 2) 8004 362

BIC: PIRBBGSF

Сайт: www.piraeusbank.bg

 

Ти Би Ай Банк EАД

Адрес: София 1421, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

Тел.: 0700 17 571

E-mail: info@tbibank.bg

Факс: (+359 2) 8163 780

BIC: TBIBBGSF

Сайт: www.tbibank.bg

 

Първа инвестиционна банка АД

Адрес: София 1797, бул. Драган Цанков № 37

Тел.: 0800 11 011

Тел: (+359 2) 817 11 00

E-mail: call@fibank.bg

BIC/ SWIFT: FINVBGSF

Сайт: www.fibank.bg

 

СИБАНК EАД

Адрес: София 1612, бул. Цар Борис ІІІ № 1

Тел.: 0700 1 4554

E-mail: clients@cibank.bg

Факс: (+359 2) 981 25 26

SWIFT: BUIBBGSF

Сайт: www.cibank.bg

 

Търговска банка Виктория ЕАД

Адрес: София 1606, ул. Лайош Кошут № 4

Тел.: (+359 2) 917 17 17

E-mail: tbvictoria@tbvictoria.bg

Факс: (+359 2) 917 11 58

SWIFT: BINVBGSF

Сайт: www.tbvictoria.bg

 

 

Българо – американска кредитна банка АД

Адрес: София 1000, ул. Славянска № 2

Тел.: (+359 2) 9658 358; 0700 144 88

E-mail: bacb@bacb.bg

Факс: (+359 2) 944 5010

SWIFT (BIC): BGUSBGSF

Сайт: www.bacb.bg

 

ПроКредит Банк (България) EАД

Адрес: София 1303, бул. Тодор Александров № 26

Тел.: (+359 2) 81 35 100

E-mail: contact@procreditbank.bg

Факс: (+359 2) 81 35 110

SWIFT: PRCBBGSF

Сайт: www.procreditbank.bg

 

Търговска Банка Д АД

Адрес: София 1606, бул. Генерал Тотлебен № 8

Тел.: (+359 2) 46 41 171

E-mail: dbank@dbank.bg

Факс: (+359 2) 46 41 100, 989 48 48

BIC: DEMIBGSF

Сайт: www.dbank.bg

 

Токуда Банк АД

Адрес: София 1000, ул. Георг Вашингтон № 21

Тел.: (+359 2) 403 79 00, 403 79 85

E-mail: headoffice@tcebank.com

Факс: (+359 2) 403 79 99

BIC: CREXBGSF

Сайт: www.tcebank.com

 

Инвестбанк АД

Адрес: София 1404, бул. България № 85

Тел.: 0700 12 555

E-mail: office@ibank.bg

Факс: (+359 2) 854 81 99

SWIFT: IORTBGSF

Сайт: www.ibank.bg

 

Централна кооперативна банка АД

Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе № 87

Тел.: (+359 2) 9266 100

Тел.: 0800 11400

E-mail: office@ccbank.bg

BIC: CECBBGSF

Сайт: www.ccbank.bg

 

Общинска банка АД

Адрес: София 1000, ул. Врабча № 6

Тел.: (+359 2) 9300 111

E-mail: contacts@municipalbank.bg

Факс: (+359 2) 9300 270

SWIFT: SOMBBGSF

Сайт: www.municipalbank.bg

 

Българска банка за развитие АД

Адрес: София 1000, ул. Дякон Игнатий № 1

Тел.: (+359 2) 9 306 333

E-mail: office@bdbank.bg

Факс: (+359 2) 9 306 321

BIC: NASBBGSF

Сайт: www.bbr.bg

 

Интернешънъл Асет Банк АД

Адрес: София 1303, бул. Тодор Александров № 81-83

Тел.: (+359 2) 8120 234

E-mail: iabank@iabank.bg

Факс: (+359 2) 920 42 01

BIC: IABGBGSF

Сайт: www.iabank.bg

 

Тексим Банк АД

Адрес: София 1309, ул. Тодор Александров № 141

Тел.: (+359 2) 903 55 00

E-mail: complaints@teximbank.bg

BIC: TEXIBGSF

Сайт: www.teximbank.bg

 

II. Клонове на чуждестранни банки в Република България

 

ИНГ Банк Н.В. – клон София

Адрес: София 1404, бул. България № 49Б, вх. А, ет.7

Тел.: (+359 2) 917 6400

BIC: INGBBGSF

Сайт: www.ingwb.bg

 

Ситибанк Европа АД – клон България

Адрес: София 1505, бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет. 10

Тел.: (+359 2) 9175 100

Факс: (+359 2) 981 9914

BIC: CITIBGSF

Сайт: www.citibank.com/bulgaria

 

БНП Париба С.А. – клон София

Адрес: София 1000, бул. Цар Освободител № 2

Тел.: (+359 2) 9218 640/650

E-mail: bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com

Факс: (+359 2) 9218 695

BIC: BNPABGSX

Сайт: www.bnpparibas.bg

 

Ишбанк АГ – клон София

Адрес: София 1000, пл. Позитано № 2, Бизнес център Перформ

Тел.: (+359 2) 402 2000

BIC: ISBKBGSF

Сайт: www.isbank.de

*Клонът е в процес на затваряне!

 

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

Адрес: София 1000, ул. Цар Самил 87

Тел.: (+359 2) 980 64 76

E-mail: info@ziraatbank.bg

BIC: TCZBBGSF

Сайт: www.ziraatbank.bg

 

Общо банки и клонове на чуждестранни банки:

I. Банки, лицензирани в Република България – 22

II. Клонове на чуждестранни банки в Република България – 5

ОБЩО: 27

Източник: БНБ /06 декември 2017/