КАТАЛОГ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КАТАЛОГ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И
КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. Банки, лицензирани в Република България

УниКредит Булбанк АД

Адрес: София 1000, пл. Света Неделя № 7

Тел.: 0700 1 84 84

Тел.: (+359 2) 933 7 212

E-mail: callcentre@unicreditgroup.bg

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

Сайт: www.unicreditbulbank.bg

Банка ДСК EАД

Адрес: София 1036, ул. Московска № 19 / ул. Г. Бенковски № 5

Тел.: 0700 10 375

Email: call_center@dskbank.bg

Факс: (+359 2) 980 6477

SWIFT: STSABGSF / BIC: STSABGSF

Сайт: www.dskbank.bg

Обединена българска банка АД

Адрес: София 1463, бул. Витоша, № 89 Б

Тел.: 0700 117 17, 02 980 22 35

E-mail: pr@ubb.bg

Факс: (+359 2) 988 0822

BIC (SWIFT): UBBSBGSF

Сайт: www.ubb.bg

Юробанк България АД

Адрес: София 1766, ул. Околовръстен път № 260

Тел.: 0700 18 555

E-mail: complaints@postbank.bg

Факс: (+359 2) 988 81 12

SWIFT код (BIC): BPBIBGSF

Сайт: www.postbank.bg

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров № 55

Тел.: 0700 10 000 (Vivacom), 17 21 (M-Tel и Telenor)

E-mail: call.center@raiffeisen.bg

Факс: (+359 2) 943 45 28

SWIFT/BIC: RZBBBGSF

Сайт: www.rbb.bg

 

„Експресбанк“

Тел.: 0700 17 888

За обаждания извън България: 00359 700 17 888

E-mail: contact@expressbank.bg

Сайт: www.expressbank.bg

Алианц Банк България АД

Адрес: София 1202, бул. Мария Луиза № 79

Тел.: 0800 13 014

Факс: (+359 2) 981 9307

SWIFT: BUINBGSF

Сайт: www.allianz.bg

Ти Би Ай Банк EАД

Адрес: София 1421, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

Тел.: 0700 17 571

E-mail: info@tbibank.bg

Факс: (+359 2) 8163 780

BIC: TBIBBGSF

Сайт: www.tbibank.bg

Първа инвестиционна банка АД

Адрес: София 1797, бул. Драган Цанков № 37

Тел.: 0800 11 011

Тел: (+359 2) 817 11 00

E-mail: call@fibank.bg

BIC/ SWIFT: FINVBGSF

Сайт: www.fibank.bg

 

Българо – американска кредитна банка АД

Адрес: София 1000, ул. Славянска № 2

Тел.: (+359 2) 9658 358; 0700 144 88

E-mail: bacb@bacb.bg

Факс: (+359 2) 944 5010

SWIFT (BIC): BGUSBGSF

Сайт: www.bacb.bg

ПроКредит Банк (България) EАД

Адрес: София 1303, бул. Тодор Александров № 26

Тел.: (+359 2) 81 35 100

E-mail: contact@procreditbank.bg

Факс: (+359 2) 81 35 110

SWIFT: PRCBBGSF

Сайт: www.procreditbank.bg

Търговска Банка Д АД

Адрес: София 1606, бул. Генерал Тотлебен № 8

Тел.: (+359 2) 46 41 171

E-mail: dbank@dbank.bg

Факс: (+359 2) 46 41 100, 989 48 48

BIC: DEMIBGSF

Сайт: www.dbank.bg

Токуда Банк АД

Адрес: София 1000, ул. Георг Вашингтон № 21

Тел.: (+359 2) 403 79 00, 403 79 85

E-mail: headoffice@tcebank.com

Факс: (+359 2) 403 79 99

BIC: CREXBGSF

Сайт: www.tcebank.com

Инвестбанк АД

Адрес: София 1404, бул. България № 85

Тел.: 0700 12 555

E-mail: office@ibank.bg

Факс: (+359 2) 854 81 99

SWIFT: IORTBGSF

Сайт: www.ibank.bg

Централна кооперативна банка АД

Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе № 87

Тел.: (+359 2) 9266 100

Тел.: 0800 11400

E-mail: office@ccbank.bg

BIC: CECBBGSF

Сайт: www.ccbank.bg

Общинска банка АД

Адрес: София 1000, ул. Врабча № 6

Тел.: (+359 2) 9300 111

E-mail: contacts@municipalbank.bg

Факс: (+359 2) 9300 270

SWIFT: SOMBBGSF

Сайт: www.municipalbank.bg

Българска банка за развитие АД

Адрес: София 1000, ул. Дякон Игнатий № 1

Тел.: (+359 2) 9 306 333

E-mail: office@bdbank.bg

Факс: (+359 2) 9 306 321

BIC: NASBBGSF

Сайт: www.bbr.bg

Интернешънъл Асет Банк АД

Адрес: София 1303, бул. Тодор Александров № 81-83

Тел.: (+359 2) 8120 234

E-mail: iabank@iabank.bg

Факс: (+359 2) 920 42 01

BIC: IABGBGSF

Сайт: www.iabank.bg

Тексим Банк АД

Адрес: София 1309, ул. Тодор Александров № 141

Тел.: (+359 2) 903 55 00

E-mail: complaints@teximbank.bg

BIC: TEXIBGSF

Сайт: www.teximbank.bg

II. Клонове на чуждестранни банки в Република България

ИНГ Банк Н.В. – клон София

Адрес: София 1404, бул. България № 49Б, вх. А, ет.7

Тел.: (+359 2) 917 6400

BIC: INGBBGSF

Сайт: www.ingwb.bg

Ситибанк Европа АД – клон България

Адрес: София 1505, бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет. 10

Тел.: (+359 2) 9175 100

Факс: (+359 2) 981 9914

BIC: CITIBGSF

Сайт: www.citibank.com/bulgaria

БНП Париба С.А. – клон София

Адрес: София 1000, бул. Цар Освободител № 2

Тел.: (+359 2) 9218 640/650

E-mail: bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com

Факс: (+359 2) 9218 695

BIC: BNPABGSX

Сайт: www.bnpparibas.bg

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България

Адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 14

Тел.: +359 2 9154 100, 0700 11 811

E-mail: contacts@bnpparibas-pf.bg

Сайт: www.bnpparibas-pf.bg

Варенголд Банк АГ, клон София

Адрес: София 1592, бул. Христофор Колумб № 43, етаж 9

Тел.: +359 (0)2 4144 994

E-mail: sofiabranch@varengold.de

Сайт: www.varengold.de/home/

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

Адрес: София 1000, ул. Цар Самил 87

Тел.: (+359 2) 980 64 76

E-mail: info@ziraatbank.bg

BIC: TCZBBGSF

Сайт: www.ziraatbank.bg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е bigbank-dark@2x.b7da80b-1.png

Бигбанк АС–клон България

Адрес: бул. Ген. Едуард И. Тотлебен № 53-55, ет.2, ж.к. Крива река, р-н Красно село, София 1606

E-mail: office@bigbank.bg

Клонът е вписан в Търговския регистър и е в процес на подготовка за започване на дейността си.

Общо банки и клонове на чуждестранни банки:
I. Банки, лицензирани в Република България – 18
II. Клонове на чуждестранни банки в Република България – 7
ОБЩО: 25
Източник: БНБ /11 ноември 2020/