БНБ: Обявени свободни позиции

Експерти в дирекция „Икономически изследвания и прогнози“, отдел „Монетарни и финансови изследвания“

Обща характеристика на длъжността:

Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;

• Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;

• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Опит в работа с MS Office.

За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; теоретични и емпирични познания в областта на публичните финанси; аналитични разработки или научни публикации.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката и публичните финанси (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

Документи се подават в срок до 15.03.2019 г.

За повече информация тук.

Източник: БНБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *